Bahadır Gezer

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gezer

The Establisher of Turkish Republic and the Founder of the present, independent and serene Turkey; Vet. Mustafa Kemal Atatürk has become immortal on November the 10th of 1938.

His legacy is Peace

His legacy is Victory

We keep Atatürk alive by dedicating our prayers for what he has done for the sake of goodness in human history. 

Ebediyete erdiği günü, saati, dakikayı saygı ve şükran ile anıyoruz. 

İnsanlık Tarihi'nin müstesna örnek şahsiyetleri arasında önderlik mertebesinde yeri olan Atatürk Türk Millieti'ni liderliğe en ihtiyaç duyduğu vakitte yönlendirmiş, kurtarmıştır ve gelecek için en sağlam temel olan halkgücüne dayalı Cumhuriyeti bizlere miras bırakmıştır.

Hür irade ile; hürmet ile Gazi Başkumandan Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü huşû ile yâd ediyoruz.