10 KASIM 2022

19 Mayıs 2022: Kıvılcımı mütevazi bir liman kentinde çakan Türk’ün vatan savunma hareketinin  ilk adımının yıldönümü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma  Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm Türk vatandaşlarına hediye eden kurucu nesli saygı, minnet ve şükran ile yâd ediyor ve öylesine kara günler bir daha görmememiz için dua ediyorum.

19 Mayıs 2022                          Bahadır Gezer 

Tarihte yalnızca 1 Atatürk yer aldı ve daima 1 Atatürk olacak.

Mehmetler, Ahmetler, Mustafalar, Hasanlar, Hüseyinler, Kemaller, Osmanlar, Aliler, Recepler, Fatihler hep birden Atatürk’ün ideallerinin ve memleket sevgisinin, Türk sevdasının muhafızları, fedaileri oldular ve olacaklar.

Ruhunun selameti için bugün Atatürk’e atfen okunan tüm dualar kabul olsun inşallah.

İlkeleri ile inkılaplarıyla İslam’ın ak yüzü olan Atatürk’ü hürmet ve özlemle anıyor ve yurdu işgalci ecnebilerden kurtaran, Dünya’da eşi benzeri olmayan zeka, kabiliyet ile ahlakını örnek alıyoruz.

Anayurdun düşman işgalinden kurtuluşunun dönüm noktası işte bugündür; 30 Ağustos!

Anadolu ve Trakya’da pek çok yerde ezan okunamaz vaziyet var idi. Düşman işgali başka bir şeye benzemiyordu. Türk kaymakamlar ve valiler İngiliz’den icazet ve emir alır halde idi.

Atatürk bu hale “Dur!” dedi. Ata’nın Başkomutanlığı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri bu işgalin bozguna uğratılmasını sağladı.

Bu zaferi Türk Milleti’ne armağan eden Yaradan’a şükür ederken, bu mucizevi özveriyi gösteren ve hayatını bu uğurda feda eden cümle şehit Atamız’a rahmet diliyorum.

30 Ağustos 2022                                    Bahadır Gezer

23 NİSAN 2022

29 Ekim 2022

Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’tür. (En yeni TDK sözlüğüne göre cumhuriyetin tanımı)

Cumhuriyet: Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet şekli. Cumhuriyette devlet başkanları belirli bir süre için seçilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’tür. (Eski bir TDK Sözlüğü’nden cumhuriyetin tanımı)

Türk’ün kişiliği le örtüşen devlet idaresi şüphesiz cumhuriyettir. Binlerce yıldır bireysel bağımsızlığına sahip çıkan, otoriter baskıya karşı direnen, ilmî ve sanatsal ilerlemenin önünü açan özgür tavrı alan, kadını koruyan gözeten, azınlıkların güvenliğini sorumluluk addeden Türk için en ideal yönetim biçimi kesinlikle cumhuriyettir.

Cumhuriyet devletin vatandaşına güvendiği idare şeklidir. Hakim iradeyi seçerek oluşturma kabiliyeti vatandaştadır. Bu devletin despot bir baskı ile halkı kontrol altında tutmayı hedefleyen monarşilerden, saltanatlardan, teokrat gerici rejimlerden, cuntalardan farklı bir yapıdır. Bu cumhuriyettir.

Türk için cumhuriyet geçici bir hevesin çok uzağındadır. Bir asra bir yıl kaldı. Benliği bir heyecan sardı. Bizim için en mühim başarı; cumhuriyeti yaşatmak ve geleceğe taşımaktı. Türk’ü seven her Türk cumhuriyetini muhafaza etmiş ve siyasal anlamda aktif duruş sergileyerek yobaz, bağnaz, radikal ve gerici örgütlenmelere cumhuriyetimize sahip çıktığımızı, çıkacağımızı göstermiştir.

İnsanlığı yarına taşıyan devlet idare biçimi cumhuriyet. İslam ülkeleri ve Türk’e fazla görülen cumhuriyet. Kültürümüzün cumhuriyet gibi gelişmiş bir yönetim biçimine uygun olmadığını düşünenler ve bizim de öyle düşünmemiz için çabalayanlar. Yanıldılar. Türk cumhuriyetini koruyor, kolluyor.

Cumhuriyetin Türk Tarihi’ndeki yeri ile ilgili Türk Ahi Cumhuriyeti gibi örnekler hakkında bilgi edinmek iyi olabilir.

Yapabileceğimizin en iyisini yapma vakti artık geldi. Ürettiğimizin en fazlasını üretme vakti geldi. 1 yıl sonra, halkgücüne dayanan devletimizin kimliği 100 yaşına basacağı zaman, Dünya’ya daha evvel görmediklerini gösterme zamanımızdır. Anıtın en görkemlisini, teknolojik hamlelerin en yadsınamazlarını, sportif başarıların en gururlandırıcılarını, sanatsal üretimimizin en fazlasını hedefleme vaktimiz geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı insan seven tüm arzdaşlar ve Türk için kutlu olsun.    

Büyük Millet Meclisi'mizin açılışı çocukların masumiyeti ve samimiyeti ile ifade edilmiştir. Meclisi'mize kararlarını anlık ve fevri değil, geleceği düşünerek ve yarını gözeterek vermesi gerektiği hususunda en manalı hatırlatmadır bu.

Meclis iradesi ve etkenliğinin acımasızca tırpanlandığı bir son 20 yıl yaşadık. Meclisi'mize bomba düşen bir 20 yıldır bu. Üzüntü içerisindeyiz.

Bayramımız'ın sevincini ve gururunu taşırken olmakta olanların bilincindeyiz.

Allah yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni korusun.

Çocukların, yarının, geleceğin bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

30 AĞUSTOS  ZAFER  BAYRAMI